Het herroepingsrecht

1.De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen.

2.Indien de consument van het herroepingsrecht wilt gebruikmaken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat het nodig is om te kunne beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer te retourneren, volgens de door de ondernemer aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

4. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor diens rekening.

5. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

1. Het herroepingsrecht kan alleen door de ondernemer worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Het uitsluiten van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

* die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

* die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument, zoals maatwerk;

* waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

ondernemer geen invloed heeft;

Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht vragen wij u ons een mail te sturen naar info@onthardernederland.nl o.v.v. uw ordernummer en de reden van retour. u kunt hiervoor gebruik maken van de link onderaan op onze website. Uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelden van retour dient u de producten samen met het retourformulier naar ons op te sturen.