Garantievoorwaarden

U krijgt bij onthardernederland.nl 15 jaar garantie op de producten. Op eventuele montage door Onthardernederland zit 1 jaar garantie.

Er wordt geen garantie gegeven op waterkwaliteit en bij gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, dan wel bij installatie, montage, wijziging of reparatie door anderen dan onthardernederland.nl

Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven of door namens hem zijn aangeleverd en op het keuren en/of repareren van zaken van de opdrachtgever.